Ogłoszenia Zielona Góra na Adverteo.pl > Praca > Opieka > Wychowawca grup kolonijnych na wakacje 2018

Archiwalne: Wychowawca grup kolonijnych na wakacje 2018

14.05.2018


Szanowni Państwo,

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, zajmującą się wysyłaniem na
kolonie dzieci z mniejszymi szansami, na zamówienie różnych samorządów
terytorialnych. Bierzemy udział w ogłaszanych Otwartych Konkursach i w
momencie wygrania takiego, termin kolonii ustala się dopiero przy
podpisywaniu porozumienia, a co za tym idzie nie mamy odgórnie
ustalonych terminów wyjazdów na kolonie. Dlatego najpierw podpisujemy
umowę z wychowawcą, który deklaruje okres swojej dyspozycyjności i
ilości turnusów na które chce pojechać, a w końcowej fazie (do ok.
10.06.2018) "dopasowujemy" wychowawców do potrzeb danej kolonii pod
względem wymagań zamawiającego, predyspozycji i miejsca zamieszkania (w
celu zminimalizowania dojazdu do miejsca zbiórki) i przesyłam informacje
o przydzielonych konkretnych wyjazdach (gdzie, kiedy i skąd). Naszym
obowiązkiem jest zapewnianie wychowawcy takiej ilości turnusów na ile
się zadeklarował. Istnieje możliwość wyjazdu na jeden, dwa, trzy lub nawet na cztery turnusy. Pojedynczy turnus trwa: od 10 do 14 dni (zależy jaki/jakie się
trafi/trafią w terminie Państwa dyspozycyjności).
Uczestnicy:
Dzieci i młodzież, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum (
najczęściej 6-16 lat) z rodzin o niskich dochodach, objęte pomocą
społeczną, wytypowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Kuratoria
Oświaty, Urzędy Miast i Gmin lub inne instytucje samorządów terytorialnych.
Nasze kolonie odbywają się między innymi:
Nad morzem: w Pucku, Jastrzębiej Górze, Kołobrzegu , Łazach, Poddąbiu itd.
W górach: w Rabce Zdrój, Wiśle, Krościenku nad Dunajcem, Zawoi.

Zapewniamy:
Program kolonii, wyżywienie, noclegi oraz zwrot poniesionych kosztów
dojazdu na wyznaczone miejsce zbiórki lub wskazaną bazę wypoczynkową w
wysokości do 140 zł.( po przedstawieniu rozliczenia kosztów transportu
z oryginałami biletów).