Ogłoszenia Zielona Góra na Adverteo.pl > Praca > Administacja biurowa > Pracownik biurowy

Archiwalne: Pracownik biurowy

24.08.2018


Do projektu zapraszamy osoby :
- osoby bezrobotne,
-osoby bierne zawodowo
- po 50 roku życia (warunek konieczny),
-osoby niepełnosprawne ,
-osoby zamieszkujące Zieloną Góre oraz okolice.
Oferujemy:
- dla wszystkich Uczestników szkolenie zawodowe (80h) z modułu: telefoniczna obsługa klienta/ pracownik biurowy oraz stypendium szkoleniowe w wysokości 478 zł, catering, ubezpieczenie
- dla osób chętnych możliwość odbycia 3 miesięcznego stażu (stypendium stażowe- 997,40 zł netto za każdy miesiąc stażowy), ubezpieczenie
- zwrot kosztów dojazdu,
-catering,
-ubezpieczenie NNW, składki do ZUS.

„Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”nr RPLB.06.02.00-08-0009/17. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6.Regionalny rynek pracy Działanie
6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach prac.

1600 zł