Ogłoszenia Zielona Góra na Adverteo.pl > Usługi i Firmy > Usługi finansowe > Księgowość/ JPK, VAT, PIT, ZUS, CIT/ Delegacje

Archiwalne: Księgowość/ JPK, VAT, PIT, ZUS, CIT/ Delegacje

11.01.2019


Usługi Księgowe
•prowadzenie ksiąg rachunkowych
•prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
•rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej
•rozliczanie podatku VAT
•sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
•sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
•sporządzanie deklaracji INTRASTAT
•przygotowywanie sprawozdań do GUS, NBP
•wsparcie merytoryczne i pomoc podczas kontroli.

Usługi Kadrowe
•sporządzanie list płac dla różnych systemów wynagrodzeń,
•sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS,,
•prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników,
•przygotowywanie umów o pracę oraz cywilno-prawnych
•przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS,
•przygotowywanie rocznych deklaracji PIT 11 i PIT 40,
•szczegółowe raportowanie wynagrodzeń zgodnie z wymaganiami Klientów.

Delegacje
•przygotowanie indywidualnych kart drogowych z życzeniem klienta,
•naliczane podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz ryczałtów za nocleg zgodnie z obowiązującymi przepisami,
•szczegółowe wydruki tras oraz zestawień z danego miesiąca,
•indywidualne dostosowanie naliczania diet do obowiązującego regulaminu zakładowego

Oferujemy pomoc w rejestracji działalności gospodarczej.
Zapewniamy dojazd do klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą biura na:
https://ubmg.pl/

tel. 725589852