Ogłoszenia Zielona Góra na Adverteo.pl > Praca > Pozostałe oferty > BEZPŁATNE SZKOLENIA I STAŻE DLA OSÓB 50+

Archiwalne: BEZPŁATNE SZKOLENIA I STAŻE DLA OSÓB 50+

12.01.2018


BEZPŁATNE SZKOLENIA I STAŻE DLA OSÓB 50+

Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie

„Z pracą jest lepiej”

w ramach Osi priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy
Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.07.2018 r.
CELEM PROJEKTU jest wyższa aktywność zawodowa, wśród 72 osób o cechach grupy docelowej.

Wsparciem w projekcie zostaną objęte 72 osoby (min. 44 kobiety) pozostające bez pracy niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, tj. 100% os. biernych zawodowo:
- po 50 r. życia,
- z niskimi kwalifikacjami,
- z obszaru woj. lubuskiego (tj. osób fizycznych zamieszkujących dany obszar w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE OBEJMUJĄCE:

1. Opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania (3 h/UP)
2. Pośrednictwo pracy (6 h/UP)
3. Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub dostosowanie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych (72 h/grupę)
4. Staże zawodowe (okres: 3 m-ce)
5. Warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy (24 h/ grupę)
Efektem powyższych form wsparcia będzie podjęcie zatrudnienia adekwatnie do odbytego szkolenia.

PONADTO, OFERUJEMY:

• Wykwalifikowaną kadrę trenerów
• Stypendium szkoleniowe
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu
• Catering podczas szkolenia
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!
Rekrutacja trwa do końca lutego 2018 r.

KONTAKT:

„Z pracą jest lepiej”

e-mail: praca.lepiej@puls-szkolenia.pl
T: 508 391 039
http://puls-szkolenia.pl/projekty/z-praca-jest-lepiej/

„Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”